bursa de excelență

Studenţi-doctoranzi de la USMF „Nicolae Testemițanu” – câștigători ai Bursei de excelență a Guvernului Republicii Moldova

Publicat: 27.03.2024

Bursa de excelențăBursa de excelenţă a Guvernului Republicii Moldova pentru anul 2024 a fost obținută de trei studente-doctorande, care își fac studiile la Școala Doctorală în domeniul Științe Medicale (ȘDDȘM) a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”. Lista beneficiarilor a fost aprobată în cadrul şedinţei executivului din 26 martie a.c.

Astfel, cu Bursa de excelență a guvernului au fost apreciate tinerele cercetătoare: Doina Secu – anul V, specialitatea Biologie moleculară și genetică medicală, Maria-Victoria Racu, anul V, specialitatea Igienă, și Corina Conica – anul II, specialitatea Pediatrie și neonatologie.

În total, la concurs au participat 36 de studenţi-doctoranzi de la instituţii de învățământ superior, dintre care au fost selectaţi 21 de candidați. Dintre aceștia, 18 vor beneficia de Bursa de excelenţă a guvernului în cuantum de 3165 de lei, iar trei vor obţine Bursa pe domenii ştiinţifice – în valoare de 2640 de lei. Candidații au anexat la dosar dovada studiilor efectuate în diferite domenii ale ştiinţei şi tehnicii, fiind apreciate lucrările cu impact pentru viaţa economică şi socioculturală a Republicii Moldova. 

Bursa de excelență a guvernului și Bursa pe domenii științifice se acordă anual studenților-doctoranzi înmatriculați la studii cu frecvență și frecvență redusă, începând cu al doilea an de studii, care au realizat integral programul de pregătire avansată și cel de cercetare științifică stabilit de conducătorul de doctorat, au acumulat numărul de credite prevăzut în planul de învățământ al Școlii doctorale, au obținut performanțe academice deosebite și participă activ la viața socială a instituției.

Concursul de burse pentru studenţi-doctoranzi se înscrie în programul guvernamental de stimulare a performanțelor tinerilor cercetători. Prin acordarea acestor burse, executivul îşi propune să eficientizeze procesul de pregătire a cadrelor științifice, precum şi să motiveze tinerii cercetători să se încadreze în activitatea de cercetare şi inovare. 

Menționăm că Școala Doctorală în domeniul Științe Medicale este structura responsabilă de organizarea studiilor superioare de doctorat, în baza HG nr. 816 din 11 noiembrie 2015, în cadrul Consorțiului format din USMF „Nicolae Testemițanu” și instituțiile organizatoare de doctorat din domeniul medical: Centrul Național de Sănătate Publică, Institutul Mamei și Copilului, Institutul de Neurologie și Neurochirurgie „Diomid Gherman”, Institutul de Cardiologie, Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”, Institutul Oncologic, Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, Institutul de Fiziologie și Sanocreatologie și Institutul de Medicină Urgentă.

Felicitări cordiale deținătoarelor burselor!

bursă de excelență
usmf
studenți-doctoranzi
Bursa de excelență a Guvernului
Bursa pe domenii științifice
bursieri

Preluarea informației de pe site-ul USMF „Nicolae Testemițanu” poate fi efectuată doar cu indicarea obligatorie a sursei și a linkului direct accesat pe www.usmf.md.

SOCIAL MEDIA

Comentarii