Default Header Image

Rezultate obținute

TEZE SUSŢINUTE:

 1. Paraschiv Angela. Epidemiologia infecţiilor septico-purulente nosocomiale la etapa contemporană (pe modelul mun. Chişinău), 2006. (Conducător ştiinţific: Prisacari Viorel – dr habilitat în medicină, prof. universitar,  membru cor. al  AŞM)
 2. Stoleicov Snejana. Epidemiologia osteitei posttraumatice şi unele măsuri de combatere., 2007. (Conducător ştiinţific: Prisacari Viorel – dr habilitat în medicină, prof. universitar,  membru cor. al  AŞM)
 3. Leu Elena. Epidemiologia şi prevenirea infecţiilor nosocomiale în staţionarele neurochirurgicale. 2009. (Conducător ştiinţific: Prisacari Viorel – dr habilitat în medicină, prof. universitar,  membru cor. al  AŞM)

ARTICOLE: 

 1. Prisacari V., Berdeu, I. Antimicrobial resistanse in septic-purulent infections. The medical-surgical journal, 2013, Vol. 117, N2, p.p. 457-464. ISSN 0048-7848. http:// www.revmedchir.ro
 2. Prisacari, V. Syntetic substances-antibacterial and antifungal potential products. In: 2- nd International conference on nanotechnologies and biomedical engineering. Ch, 2013. p.p. 385-389. ISBN 978-9975-62-343-8. http://conferince.researchbib.com
 3. Prisacari V. Studii privind supravegherea epidemiologică şi controlul maladiilor infecţioase. Curierul mrdical, N 5, 2013, p. 47-52. ISSN 1875-0666. http:// www.curierulmedical.org
 4. Присакарь B.И.,  Бурачева С.А., Гидирим Г.П., Присэкару И.В., Цапков В.И. Результаты доклинических и клинических исследований нового антисептика Эпидемиология и инфекционные болезни.  2011, N. 5, 22-26. http:// www.epidemiology-journal.ru
 5. Prisacari V., Buraciov S., Dizdari A.,Ţapcov V., Gulea A., Bârcâ M., Bodrug M., Colţun M.  Substanţe antibacteriene şi antifungice noi din materia primă locală. AcademosNr. 2 (17), 2010, Chişinău, p. 66-75 http://academos.ro
 6. Присакарь B.И., Баранецкая Я.А. Эпидемиология внутрибольничных гнойно-септических инфекций и факторы риска в травматологических стационарах множественных травм.  Медицинский альманах.  2012, N 3 (22) , c. 104-106.  www.medalmanac.ru
 7. Гуля А., Присакарь В., Цапков В., Бурачёва С. и др. Синтез и противомикробная активность сульфаниламидосодержащих салицилидентиосемикарбазидатов меди и никеля. Химико-фармацевтический журнал, том 41, № 9, 2007, стр. 114-117

www.folium.ru

BREVETE DE INVENŢIE

 1. Gulea A., PrisacariV., Ţapcov V., Buraciova S., Spînu S., Bejenari N. Naftalidentiosemicarbazidaţi de cupru (II) care conţin sulfamide . MD  Nr 3032,  2006.  BOPI  4/2006
 2. Prisacari V.,Gulea A., Ţapcov V., Buraciova S., Spînu S., Bejenari N. Salicilidentiosemicarbazidaţii de cupru (II) care conţin  sulfamide. MD Nr 3124, 2006. BOPI 8/2006
 3. Vlad P., Cucicova C., Arîcu A., Prisacari V., Dizdari A., Rudic V., Muşet G., Savin A., Proca L., Gornea V. 12-Hidroperoxi- 8 a, 12 epoxi-11-bishomodriman pentru utilizare în tratamentul afecţiunilor micotice. MD N 3358, 2007.  BOPI  nr. 7/2007

DISTINCŢII 

Premiul Guvernului Republicii Moldova

 • Prisacari Viorel  (2009)

Premiul Academiei de Ştiinţe a Moldovei

 • Prisacari Viorel – pentru ciclul de lucrări „Optimizarea supravegherii epidemiologice şi elaborarea preparatelor antibacteriene” (2006)

Premiul Mare AGEPI 

 • Prisacari Viorel pentru ciclul de invenţii în domeniul creării preparatelor medicamentoase antibacteriene şi antifungice (2004)

Titlul „Savantul anului”

 • Prisacari Viorel  (2009)

Medalia de aur  „Inventător remarcabil” a Organizaţiei Mondială pentru Proprietatea Intelectuală  

 • Prisacari Viorel   (2004)
 • Buraciova Svetlana (2009)

Diploma Guvernului Republicii Moldova pentru activitate prodigioasă în domeniul inovaţional

 • Prisacari Viorel   (2006)
 • Buraciova Svetlana (2006)

Diploma AŞM pentru activitate ştiinţifică prodigioasă

 • Prisacari Viorel  (2006)
 • Buraciova Svetlana (2010)

Premiul special (Ucraina, Sevastopol)

 • Prisacari Viorel  (2007)
 • Buraciova Svetlana (2007)

Marele Premiu al juriului la Salonul Internaţional a Cercetării, Inovării şi Inventicii „PROINVENT” (România, Cluj-Napoca)

 • Prisacari Viorel – pentru   contribuţii de excepţie în dezvolzarea şi promovarea inventicii (2009)

Premiul Societăţii de ingenerie chimică  (Belgia,Bruxelles) - pentru crearea preparatului „Izofural” (2011)

Diploma USMF „NicolaeTestemiţanu” – pentru activitate fructuoasă inovaţională

 • Buraciova Svetlana (2008)

Medalii

La Expoziţii Internaţionale de Inventică (Geneva, Bruxel, Bucureşti, Moscova, Iaşi, Cluj-Napoca, Sevastopol, China, Polonia, Chişinău) elaborările  colectivului au fost menţionate cu: 57 medalii, inclusiv 31 de  aur, 14 de argint, 12  de bronz şi peste  40 de diplome.

a.a. 2006-2014

1. Prisacari V, Gulea A., Ţapcov V., Buraciova S. Pentru cicluil de invenţii.  55th World Exhibition of Innovation, Research and new Tehnology EURECA 2006.Belgia,Brussels

Medalie de argint

2.  Prisacari V, Gulea A., Ţapcov V.,  Buraciova S.  Bârca M. Substanţe antibacteriene noi. Expoziţia Internaţională specializată INFOINVENT 2007. Moldova, Chişinău

Medalie de argint

3.  Prisacari V, Gulea A., Ţapcov V.,  Buraciova S., Spânu S., Bejenari N. Complecşi de cupru cu proprietăţi antibacteriene.  Expoziţia Internaţională specializată INFOINVENT 2007”.  Moldova, Chişinău

Medalie de Aur

 

4.  Prisacari V, Ţapcov V.,  Buraciova S., Samusi N., Gulea A. Новые сульфаниламиды. X Международный салон промышленной собственности АРХИМЕД 2007. Rusia, Moscova

Medalie de Aur

 

5.  Prisacari V, Ţapcov V.,  Buraciova S., Gulea A., Bârca M.  Новые антибактериальные веществаIII Мiжнародный салон вынаходiв та нових технологiй «Новий час» 2007. Ucraina, Sevastopol

Medalie de Aur

 

6.  Prisacari V, Buraciova S., Ţapcov V., Samusi N., Gulea A., Bârca M. Grup de invenţii. Salonul Internaţional al cercetării,  Inovării, şi Inventicii PRO-INVENT, ed. A VI-a, 2008.  România, Cluj-Napoca

Medalie de Aur

şi Diplomă de excelenţă

7.  Prisacari V, Buraciova S., Ţapcov V. Izohidrafural.  Salonul Internaţional jubiliar al Cercetării, Invenţiilor şi Transferul Tehnologic INVENTICA 2008. România, Iaşi

Medalie de Aur

şi Diplomă de excelenţă

8.  Prisacari V, Gulea A., Ţapcov V.,  Buraciova S. New antibacterial agents6-th International Exhibition (Su Zhou) of Inventioons. China, 2008.

Medalie de Aur

 

9.  Prisacari V, Ţapcov V.,  Buraciova S., Samusi N., Gulea A. Sulfanilamide noi.  Salonul Internaţional al Cercetării,  Inovării, şi Inventicii PRO-INVENT, ed. A VII-a, 2009.  România, Cluj-Napoca.

Medalie de Aur

şi Diplomă de excelenţă

10. Prisacari V, Buraciova S., Ţapcov V. Izofural.  Salonul Internaţional al cercetării,  Inovării, şi Inventicii PRO-INVENT, ed. a VII-a, 2009.  România, Cluj-Napoca.

Medalie de Aur

şi Diplomă de excelenţă

11. Prisacari V, Buraciova S., Ţapcov V. Medii nutritive pentru depistarea selectivă a reprezentanţilor din familia Enterobacteriaceae.  Salonul Internaţional al cercetării,  Inovării, şi Inventicii PRO-INVENT, ed. A VII-a, 2009.  România, Cluj-Napoca.

Medalie de Argint

 şi Diplomă de excelenţă

12.Prisacari V, Buraciova S., Ţapcov V.,  Bârca M. Antiseptic nou..  Salonul Internaţional al cercetării,  Inovării, şi Inventicii PRO-INVENT, ed. A VII-a, 2009.  România, Cluj-Napoca.

Medalie de Bronz

 şi Diplomă de excelenţă

13. Prisacari V, Ţapcov V.,  Buraciova S., Bârca M.,  Gulea A. Substances antibacterinnes peu texiques.  Salon International des Inventions. Geneve, 2009

Medalie de Aur

 

14. Prisacari V, Ţapcov V.,  Buraciova S., Gulea A., Spânu S., Bejenari N. Соединения меди с антибактериальными свойствами. V Мiжнародный салон вынаходiв та нових технологiй «Новий час» 2009. Ucraina, Sevastopol

Medalie de Aur

 

15. Prisacari V.,  Gulea A., Ţapcov V.,  Buraciova S.,  Spânu S., Bejenari N.  Complecşi de cupru cu proprietăţi antibacteriene.  Salonul Internaţional  al Cercetării, Invenţiilor şi Transferul Tehnologic INVENTICA XIII.  2009 . România, Bucureşti

Medalie de Argint of International Warsaw Invention shou 2009

16. Prisacari V, Gulea A., Ţapcov V.,  Buraciova S. Remediu antibacterian şi antifungic.  Salonul Internaţional al Cercetării, Inovării şi Inventicii PRO-INVENT  2010. România, Cluj-Napoca,

Medalie de Aur

 

17.Prisacari V., Gulea A., Ţapcov V.,  Buraciova S. Complecşi  interni de cupru (II) cu acţiune antimicrobiană şi antimicotică. Salonul Internaţional al Cercetării,  Inovării, şi Inventicii PRO-INVENT, ed. A VIII-a, 2010.  România, Cluj-Napoca.

Medalie de Aur

 

18. Prisacari V., Bodrug M., Yepca L. Remediu antibacterian şi antifungic.Salonul Internaţional al Cercetării,  Inovării şi Inventicii PRO-INVENT, ed. A VIII-a, 2010.  România, Cluj-Napoca.

Medalie de Aur

 

19.Prisacari V, Buraciova S., Ţapcov V. Izofural  preparat antibacterian.

 

XIII Московский Международный Салон изобретений и инновационных технологий  АРХИМЕД 2010.  Rusia, Moscova,

Medalie de Bronz

 

20.Prisacari V, Buraciova S., Ţapcov V., Bârca M.,  Gulea A. 1.Internal complexes of cooper (II) with antibacterial and antifungal action. 2.Chelates complexes of cooper (II) with antibacterial activity. XIV-a Salonul Internaţional jubiliar al Cercetării, Invenţiilor şi Transferul Tehnologic INVENTICA 2010. România, Iaşi

Medalie de Bronz

 

21.Prisacari V.,Ţapcov V.,, Buraciova S.,Gulea A. Activ agents against grampozitive microorganismes. The Belgian and International Trade Fair for Technological Innovation  EURECA-2010. Belgia, Brussels

Medalie de Bronz

 

22.Prisacari V., Samusi.,  Ţapcov V.,, Buraciova S.,Gulea A. Внутренние комплексы меди (II) обладающие антибактериальной aктивностью в отношении грамположительных микроорганизмов. V Мiжнародный салон вынаходiв та нових технологй «Сталий розвиток пiд час змiн» 2010.Ucraina, Sevastopol

Medalie de Aur

 

 

23.  Prisacari V, Buraciova S., Ţapcov V.,  Bârca M.,  Gulea A. Внутренние комплексы меди (II) обладающие антибактериальным и противогрибковым действием. VI Мiжнародный салон вынаходiв та нових технологй «Сталий розвиток пiд час змiн» 2010. Ucraina, Sevastopol

Medalie de Aur

 

24. Prisacari V, Buraciova S., Ţapcov V. Pentru grup de invenţii:

 

1.Complecşi de zinc activi faţă de stafilococi şi streptococi

2.Complecs de cupru –inhibitor de bacterii şi fungi

Salonul Internaţional al cercetării,  Inovării, şi Inventicii PRO-INVENT,  ediţia a IX-a 2011.  România, Cluj-Napoca

Medalie de Aur

 

25. Prisacari V,  Gulea A., Ţapcov V.,  Buraciova S., Spânu S., Bejenari N.    Complecs de  cupru cu proprietăţi antibacteriene. Expoziţia Europeană creativităţii şi inovării EUROINVENT 2011. România, Iaşi

Medalie de Aur

 

26.Prisacari V.,  Ţapcov V.,  Buraciova S., Bârca M.,  Gulea A. Substanţe antibacteriene noi. Expoziţia Europeană creativităţii şi inovării EUROINVENT 2011. România, Iaşi

Medalie de Aur

 

27.Prisacari V, Buraciova S., Ţapcov V. Izofural (preparat antibacterian nou)

 

Expoziţia Internaţională de inventică şi tehnologii noi  INVENTICA – 2011 România, Iaşi

Medalie de Aur

 

28.Prisacari V., Dizdari A., Samusi N., Ţapcov V., Gulea A. Inhibitors of growth and multiplication of fungi and yeasts miceliari.  The Belgian and International Trade Fair for Ttrchnological.  2011. Belgia, Brussels

Medalie de Aur

 

29. Prisacari V, Buraciova S., Ţapcov V. Izofural-new antibacterial medicinal preparation. The Belgian and International Trade Fair for Ttrchnological.  2011. Belgia, Brussels

Medalie de Aur

 

30.  Ţapcov V.,  Prisacari V.,  Buraciova S., Bârca M.,  Gulea A. New antibacterial agents. International Wasaw Invention Show. 2011. Polonia. Varşava.

Medalie de Argint

 

31. Prisacari V, Samusi N.,Ţapcov V.,  Buraciova S., Gulea A  Complecşi chelaţi ai cuprului (II) activi faţă de microorganismele grampozitive. Salonul Internaţional al Cercetării, Inovării şi Inventicii PROINVENT , ediţia a X-a jubiliară. 2012. România, Cluj Napoca.

Medalie de Aur

 

32. Prisacari V., Samusi N.,Ţapcov V., Buraciova S.,Gulea A Complecşi chelaţi ai cuprului (II) activi faţă de microorganismele grampozitive Expoziţia Internaţională a XV-a de inventică şi  transfer tehnologic INVENTICA  2012România, Iaşi

Medalie de Aur

33.. Prisacari V., Dizdari A., Samusi N.,  Ţapcov V.,  Gulea A   Comlecşi chelaţi ai cuprului (II) – inhibitori al creşterii şi multiplicării fungilor levurici şi miceliari.  VIII Международный салон изобретений и новых технологий «Новое время» «Устойчивое развитие во время перемен»  2012. Украина, Севастополь

Medalie de Aur

34. Prisacari V.,Ţapcov V., Buraciova S., Samusi N., Gulea A Sulfanilamide noiVIII Международный салон изобретений и новых технологий «Новое время» «Устойчивое развитие во время перемен». 2012. Украина, Севастополь

Medalie de Aur

35.Prisacari V, Buraciova S., Ţapcov V.  Ciclul : Medii nutruitive selective Expoziţia  Internaţională INVENTICA 2013,  România, Iaşi.

Medalie de Aur

36.Prisacari V, Buraciova S., Ţapcov V.   Medii nutruitive pentru depistarea selectivă reprezentanţilor din familia Enterobacteriaceae şi streptococilorExpoziţia Internaţională Specializată INFOINVENT 2013. Moldova, Chişinău

 

 

Medalie de Argint (Ropmanian Inventors forum)