Laborator Infecții Intraspitaliceşti

 
 

PersonalAnna Dizdari

cercetător științific superior

anna_PN_dizdari_AR_usmf_PN_md


Ludmila Proca

cercetător științific superior

ludmila_PN_proca_AR_usmf_PN_md

Diana Buga

cercetător științific

nona

Iana Baraneţchi

cercetător științific

iana_PN_baranetchi_AR_usmf_PN_md


Nicoleta Andronachi

cercetător științific

Veronica Sava

cercetător științific

veronica_PN_sava_AR_usmf_PN_md

Victor Popescu

cercetător științific

Victor_PN_Popescu_AR_usmf_PN_md


Ion Berdeu

cercetător științific stagiar

ion_PN_berdeu_AR_usmf_PN_md

Elena Andrieş

laborant

elena_PN_andries_AR_usmf_PN_md

Larisa Lopata

laborant

larisa_PN_lopata_AR_usmf_PN_md


Nadejda Salahieva

laborant

Tatiana Colbea

preparator

tatiana_PN_colbea_AR_usmf_PN_md